Dotacje UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności firmy ART Urszula Gwóźdź poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa i parku maszynowego;

WND-RPSL.01.02.04-00-530/09-02

 

Wartość całkowita projektu: 551 193,40 zł

Wartość dofinansowania: 44.26 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 199 965,74 zł

Nazwa Beneficjenta: ART Urszula Gwóźdź

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 i Budżetu Państwa

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

PARTNERZY HANDLOWI: